Płyty (Klinger, Gambit, Temac, Montero, Tesnit, i inne)

Odpowiedniki płyt uszczelniających różnych producentów

GAMBIT

KLINGER

MONTERO

TESNIT

GARLOCK

FRENZELIT

AF 202, 302

C 3304

BA 202

AF 200

Belpa CSR 40, 30

BA SM

AF OIL, AF 300

C 4300, C 4401

Belpa CSA 50MG

BA U

Style 5500, 3300, 3100, 3000

Novapress Basic 815

AF 1000

C 4408

Belpa CSA 90

BA R

Novaform SK

AF 400

C 4400, C 4430

Belpa CSA 120

BA X, BA GL

Style 3700, 3200, 3400

Novapress Multi II, 200

Paro-Gambit

C 4500

BA CF

HTC 9800, 9850, G 9900, Garfite N, S

Novatec Special

C 8200

BA C

IFG 5507

C 4106, C 4242

Belpa CSA 320

BA 202, BA S205

Novatec Premium

GraphiteLam HL

Grafilit SF

GRZ

GraphiteLam SLS

Grafilit SL

GraphLock 3125 SS

Ovahit

GraphiteLam PSM

Belpaflon

Grafilit SP

GraphLock 312 TC

Novahit

Gambit PTFE

Top-Chem 2003

Belpaflon

Gylon 3504

Top-Chem 2000/2500

Gylon 3500

Top-Chem 2006

Belpaflon

Gylon 3510