RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Wi-Tech Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu - ul. Bylicy 1/406, 32-300 Olkusz

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wi-Tech Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu,

ul. Bylicy 1/406, 32-300 Olkusz,

NIP 6371650528

2. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: krzysztof.witkowski@witech-polska.pl, pod numerem telefonu 600 998 511 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:


Zakres przetwarzanych danych w formulazu kontaktowym:


4. Okres przechowywania danych:


5. Prawo do sprzeciwu:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: