Menu Zamknij

Płyty Klinger – uszczelnienia techniczne

Nazwa płyty

Opis płyty

Temp. max.
[
oC]

Ciśnienie
max.
[MPa]

Środowisko pracy

Standardowe
grubości

Standardowe
wymiary

KLINGER SIL

C 4106

Płyta charakteryzująca się wysoką zdolnością dopasowywania się przy małych siłach docisku. Stosować

w przypadku gdzie możliwe są tylko małe momenty dociągnięcia śrub.

150

4

 praca

w chemikaliach gazowych

i ciekłych oraz w parze wodnej

do 150 oC

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 4300

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zakresie stosowania i dobrej wytrzymałości na ściskanie.

300

5

gorąca woda, para, oleje, węglowodany,

i inne związki chemiczne

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 4400

Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz instalacjach z wodą pitną.

400

10

oleje, woda pary gazów, roztwory soli, paliwa, alkohole, kwasy organiczne

i nieorganiczne, smary i środki chłodzące

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 4408

Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zastosowaniu w przemyśle. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu stalową siatką plecioną.

400

10

oleje, woda, pary, gazy, paliwa, alkohole, węglowodany, smary i środki chłodzące

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 4409

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania na wodzie. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu siatką z blachy stalowej.

400

10

woda, para wodna oraz chemikalia płynne i gazowe, odporność na działanie: olejów

i węglowodanów

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 4430

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i dużej wytrzymałości na działanie wody

i pary wodnej.

400

10

woda, para wodna, oleje, węglowodany, ognioodporne

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 4500

Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania

w instalacjach z czynnikami silnie alkaicznymi o wysokiej temperaturze, także z parą wodną.

400

10

środowiska silnie alkaiczne, para wodna, ognioodporne

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 4509

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie odporne na działanie najwyższych temperatur i ciśnień. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu siatką z blachy stalowej.

400

12

para wodna, silne związki alkaiczne,

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 6307

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie – samouszczelniające się dzięki kontrolowanemu pęcznieniu pod wpływem oleju.

300

6

woda, olej, chemikalia do 150 oC,

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000

KLINGER SIL

C 8200

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania

w instalacjach z silnymi kwasami

200

4

silne kwasy, chemikalia ciekłe

i gazowe, ługi

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0


1500 x 2000