Menu Zamknij

Płyty Polonit

Nazwa płyty

Opis płyty

Temp. max.
[
oC]

Ciśnienie
max.
[MPa]

Środowisko pracy

Standardowe
grubości

Standardowe
wymiary

FA-EKO

Popularna płyta charakteryzująca się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny. Szczególnie zalecana

do instalacji wodnych. Cechuje się wysoką zdolnością dopasowania się do uszczelnianych powierzchni przy małych siłach docisku.

150

3

Paliwa, oleje, woda zimna, woda gorąca, para wodna, roztwory soli obojętnych oraz gazy nieagresywne

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-150

Płyta charakteryzująca się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny. Szczególnie zalecana

do instalacji wodnych oraz niskoparametrowych instalacji parowych. Bardzo dobrze sprawdza się w motoryzacji.

180

4

Paliwa, oleje, woda zimna, woda gorąca, para wodna, roztwory soli obojętnych oraz gazy nieagresywne

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-202

Płyta przeznaczona do pracy w zakresie średnich ciśnień i temperatur.

Ze względu na swą budowę nie wymaga wysokich nacisków montażowych. Polecana do uszczelniania mediów gazowych ze względu

na niską przepuszczalność gazów.

200

4

Woda zimna, woda gorąca, para wodna, produkty petrochemiczne, słabe kwasy i zasady oraz gazy obojętne.

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-300

Ze względu na specjalnie dobrany skład płyta uznana jest z trudnopalną

i dopuszczona przez WUG do pracy w kopalniach. Charakteryzuje się niską przepuszczalnością

i dlatego zalecana jest

do uszczelniania instalacji gazowych

300

9

Woda zimna, woda gorąca, para wodna, alkohole, roztwory soli, słabe kwasy i zasady oraz gazy nieagresywne i produkty petrochemiczne.

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-350

Płyta przeznaczona

do wycinania uszczelek pracujących w środowisku pary wodnej i wody, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad oraz oleju, benzyny, nafty

i innych produktów petrochemicznych, a także gazów obojętnych

350

10

para woda i woda, alkohole, roztwory soli, słabych kwasów i zasad oraz oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych, a także gazów obojętnych.

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-O

Wysokosprawna płyta

o dużej zawartości włókien aramidowych . Przeznaczona do pracy

w zakresie wysokich ciśnień i temperatur. Odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Szczególnie zalecana do uszczelniania mediów ciekłych. Polecana również jako wysokiej jakości materiał na uszczelki motoryzacyjne.

350

10

oleje, benzyna, nafta i inne produkty petrochemiczne, alkohole, rozpuszczalniki, para wodna, woda

(w tym woda morska) oraz roztwory soli

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-O-1000

Płyta przeznaczona

do pracy w zakresie wysokich ciśnień

i temperatur. Dzięki wzmocnieniu siatką stalową charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Szczególnie zalecana do uszczelniania mediów ciekłych

w warunkach wysokich

i zmiennych ciśnień.

350

12

Oleje, benzyna, nafta i inne produkty petrochemiczne, alkohole, rozpuszczalniki, para wodna, woda

(w tym woda morska) oraz roztwory soli.

0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-Carbo

Płyta o bardzo wysokiej sprawności i odporności temperaturowej Jej skład sprawia, że ma ona własności zbliżone do płyt azbestowo-kauczukowych. Dzięki zastosowaniu włókien węglowych płyta jest szczególnie zalecana do pracy z parą wodną

o wysokich parametrach,

a także do pracy

w kontakcie z alkaliami.

400

8

Para wodna, woda, zasady, alkohole, węglowodory, oleje i gazy techniczne.

0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-Carbo-1000

Płyta posiada wszystkie zalety płyt FA-Carbo

oraz ze względu na zbrojenie siatką stalowa wykazuje wyższą odporność na naciski montażowe i ciśnienia. Polecana w przypadku występowania dużych wahań ciśnień

i temperatur.

400

10

Para wodna, woda, zasady, alkohole, węglowodory, oleje i gazy techniczne.

0,8; 1,0; 1,5; 2,0;

1000 x 1500
1500 x 1500

FA-Acidit

Płyta przeznaczona szczególnie do pracy

w kontakcie z silnymi kwasami organicznymi

i nieorganicznymi, w zakresie średnich ciśnień

i temperatur. Odporna także na działanie wielu różnego rodzaju czynników chemicznych.

200

4

Stężone i rozcieńczone kwasy nieorganiczne i organiczne, ale także ługi, alkohole, glikole i roztwory soli.

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0

1000 x 1500
1500 x 1500

Grafitowe z wkładką metalową

Płyta przeznaczona

do pracy w warunkach wysokich ciśnień i bardzo wysokich temperatur.
W kontakcie z parą wodną i środowiskiem utleniającym

ma odporność temperaturową rzędu 550°C

550

12

Większość substancji chemicznych, za wyjątkiem silnych utleniaczy

1,5; 2,0; 3,0

1000 x 1000